Polityka prywatności

 

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego,

w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także

o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie

i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

 

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczonymi przez nas usługami jest Agencja Interaktywna Sup4U Adrian Mulawka w dalszej części dokumentu zwana Sup4U.pl zarejestrowana pod adresem : ul. Słubickiego 33, 37-470 Zaklików.

 

Bezpieczeństwo danych

 

Pracownicy i usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa

i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych.

Serwery na których przechowujemy dane osobowe zlokalizowane są na terenie Unii Europejskiej.

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

Dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie (Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji)

 

W przypadku kontaktu telefonicznego ,mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

 

Dane które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszej witryny internetowej:

 

Pliki cookies, strony internetowej naszej agencji interaktywnej Sup4U, nie przechowują żadnych danych personalnych użytkowników serwisu. W celu usunięcia, zablokowania lub ograniczenia plików cookies z strony internetowej www.sup4u.pl, której administratorem jest Agencja Interaktywna Sup4U, należy wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, dlatego w celu dokonania zmian dotyczących plików cookies, należy skorzystać z sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki, w której powinny znajdować się szczegółowe instrukcje dotyczące edycji ustawień.

 

Korzystamy z analityki internetowej Google Analytics. Do funkcjonowania narzędzia analitycznego wykorzystywane się pliki cookies. Informację które zyskujemy dzięki oprogramowaniu, są przez nas szczegółowo analizowane i na ich podstawie wprowadzamy zmiany. Oprogramowanie to pomaga nam w dostosowywaniu naszych usług do potrzeb internautów oraz ciągłym doskonaleniu się. Dzięki temu narzędziu mamy dostęp między innymi do danych dotyczących skuteczności kampanii marketingowych, liczby użytkowników odwiedzających serwis internetowy, czy rodzaju przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez naszych odbiorców.

 

Prowadzimy konta na portalach społecznościowych. By w pełni korzystać z funkcjonalności jakie oferują dane portale, korzystamy z plików cookie, które umożliwiają zbieranie i analizowanie informacji na temat skuteczności kampanii marketingowych. Działania te są elementem procesu ciągłego doskonalenia w odpowiedzi na potrzeby naszych odbiorców. 

 

Pliki cookie zamieszczane na urządzeniu końcowym internatów korzystających z serwisów internetowych naszej agencji są przez ich operatora Agencję Interaktywną Sup4U. Pliki mogą być również wykorzystywane przez serwisy współpracujące, takie jak Google, Facebook etc.

Pliki cookie nie zbierają ani nie przechowują informacji o charakterze poufnym.

 

Logi

Internauci korzystający z serwisów Agencji Interaktywnej Sup4U przesyłają zapytania do serwera. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach, które obejmuje między innymi informację o systemie operacyjnym, przeglądarce internetowej, dacie i czasie serwera oraz adresie IP użytkownika. Dane zapisywane w logach nie przechowują żadnych danych personalnych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Informacje te wykorzystywane są do administracji i nie są ujawniane osobom nie upoważnionym przez podmiot zarządzający serwerem.

 

Komentarze

Jeśli skorzystasz z funkcji komentowania dostępnej na naszym blogu, udostępnione przez Ciebie dane będą przechowywane na serwerze oraz w systemie Disqus w celu zarządzania nimi. Dane te nie zostaną udostępnione osobom trzecim, nie współpracującym z Agencją Interaktywną Sup4U.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko, gdy mamy do tego podstawę prawną.

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy):

 

 • zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy,

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną

 • zapewnienie wysokiej jakości usług, utrzymywanie działania usług, rozwiązywanie problemów technicznych,

 • wysyłanie powiadomień wiadomości powiązanych z dokonywanymi transakcjami i kończącymi się abonamentami,

 • rozliczanie umowy po jej zakończeniu,

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO (wypełnianie ciążących nas obowiązków prawnych):

 

 • prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe,

 • przechowywanie dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami,

 • obsługa reklamacji,

 • przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

 

Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes):

 

 • obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznie,

 • monitorowanie aktywności w serwisie w celu rozwoju świadczonych usług i poprawiania komfortu ich użytkowania,

 • rozliczenia z partnerami, za pośrednictwem których zamawiasz nasze usługi,

 • marketing bezpośredni (na przykład informowanie użytkowników o naszych usługach),

 • prowadzenie promocji, konkursów i programów lojalnościowych, w których możesz wziąć udział,

 • wprowadzanie ulepszeń w istniejących usługach i produktach

 • opracowywanie nowych usług i produktów,

 • prowadzenie badań i analiz statystycznych,

 • oferowanie lepiej dopasowanych treści, w tym wyników wyszukiwania czy zawartości kursów,

 • zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie nadużyć, egzekwowanie roszczeń prawnych.

 

Komu przekazujemy Twoje dane?

 

 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne (w tym Disqus), świadczącym usługi hostingowe, usługi składowania danych, usługi telekomunikacyjne, obsługującym pocztę elektroniczną,

 • podmiotom prowadzącym rachunkowość i rozliczenia podatkowe,

 • podmiotom świadczącym nam usługi prawne lub usługi doradcze,

 • partnerom promującym nasze usługi,

 • administratorom grup, jeżeli korzystasz z naszych usług za pośrednictwem organizacji (takiej jak na przykład Twój pracodawca),

 

Powierzanie przetwarzania danych firmom spoza Unii Europejskiej

 

Korzystamy z usług od dostawców w różnych krajach, w tym mających główną siedzibę poza Unią Europejską (na przykład w USA). Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w tych różnią się od stosowanych w Unii Europejskiej, jednak od wszystkich dostawców wymagamy, aby przetwarzali powierzone dane w bezpieczny sposób oraz zgodnie z unijnym prawem ochrony danych. Stosujemy standardowe środki określone w prawie unijnym - przede wszystkim odpowiednie klauzule umowne.

Przykładami takich dostawców usług na dzień pisania niniejszej polityki prywatności są Google Inc. z siedzibą w USA, Facebook Inc. z siedzibą w USA.

 

Przysługujące uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci możliwość złożenia wniosku o:

 

 • prawo dostępu do Twoich danych,

 • prawo żądania sprostowania danych

 • prawo do usunięcia danych,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce

        Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień może być uzależniona od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych prosimy składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@sup4u.pl lub pocztą tradycyjną na adres Agencja Interaktywna Sup4U ul. Słubickiego 33, 37-470 Zaklików.

 

W celu autoryzacji składanych wniosków związanych z danymi osobowymi nasz pracownik może także poprosić o dodatkowe informacje, aby potwierdzić tożsamość osoby zgłaszającej żądanie.

 

Masz także prawo, aby w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Okres przechowywania danych

 

W przypadku cofnięcia zgody odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych lub rozwiązania wszystkich umów, na podstawie których były przetwarzane, dane te zostaną przez nas usunięte z zastrzeżeniem, że:

 

 • Staramy się chronić dane użytkowników przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem. Dlatego w niektórych wypadkach występuje opóźnienie pomiędzy usunięciem jakichś danych na koncie, a momentem usunięcia kopii tych elementów z naszych serwerów.

 • W wyjątkowych przypadkach (na przykład ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, naruszenie przez Ciebie regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa) możemy zachować dane niezbędne do ustalenia zakresu naruszeń czy dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 10 lat od daty wycofania zgody lub rozwiązania umowy.

 • Jesteśmy zobowiązani przez prawo do przechowywania danych niezbędnych do rozliczeń podatkowych i rachunkowych, przez okresy określone w odpowiednich przepisach.

 • Jesteśmy zobowiązani przez prawo do zapewnienia rozliczalności przechowywanych danych osobowych, w związku z tym będziemy przechowywać niezbędne informacje i dokumenty przez okres konieczny do wypełnienia tego obowiązku.

 • Dane nie będą mogły zostać usunięte jeżeli istnieją inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne według przepisów prawa w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności.

 

Organ nadzorczy

 

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Strona internetowa: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

Zmiany w polityce prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej

 

Agencja Interaktywna analityka internetowa która pozwoli Ci wypozycjonować Twoją stronę internetową

Agencja interaktywna

.

.

• Polityka prywatności •

analityka internetowa optymalizacja konwersja

Copyright © 2018 sup4u.pl • Wszystkie prawa zastrzeżone •

.

.